Sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản trong quý I/2015

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2015, diện tích lúa xuân cấy được 487 ha, bằng 97,01% so với cùng kỳ năm trước; cây ngô gieo trồng được 18.057 ha, bằng 98,82. Thuốc lá trồng được 3.657 ha, tăng 5,39%; diện tích trồng khoai lang 70 ha, tăng 1,45%; đậu tương trồng được 937 ha, bằng 98,32%; rau, đậu các loại trồng được 669 ha, bằng 99,26% so với cùng kỳ.

10483126_388719707967295_812428770_n

Nông dân xã Bình Long (Hòa An) xuống đồng cấy vụ xuân

Công tác thuỷ lợi được các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình kiên cố hoá kênh mương, hoàn thành sớm để phục vụ sản xuất.

Trong chăn nuôi, bệnh ở trâu, bò trong quý I chết 114 con (riêng trong tháng 3 chết 54 con); Bệnh ở lợn, do thời tiết khắc nghiệt và một số dịch bệnh thông thường phát sinh như dịch tả, tụ huyết trùng, phân trắng nên làm chết tổng số 421 con (riêng trong tháng 3 chết 131 con). Đàn gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Song vẫn có dịch bệnh xảy ra ở một số nơi chủ yếu là tụ huyết trùng, Niucatxơn… làm chết khoảng 3.210 con gia cầm (riêng trong tháng chết 1.562 con).

Về Lâm nghiệp, trong 3 tháng đầu năm vẫn tiếp tục khoanh nuôi, chăm sóc, tu bổ và bảo vệ rừng. Thực hiện phong trào Tết trồng cây nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi nhằm góp phần gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp toàn tỉnh đã trồng được khoảng 119,9 nghìn cây lâm nghiệp và cây ăn quả, so với cùng kỳ năm trước, tăng 16,52%. Diện tích rừng trồng mới tập trung dự ước trong quý trồng được khoảng 43,5 ha, tăng 2,35% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác trong quý được 2.409 m(trong tháng 3 khai thác được 772 m3). Sản lượng củi khai thác 263.658 Ste (trong tháng 3 khai thác được 93.920 Ste).

Tuy nhiên, trong quý I, toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 22,47 ha rừng; trong đó: 12,39 ha rừng tự nhiên, 10,08 ha rừng trồng. Ngành chức năng đã ngăn chặn và xử lý 40 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, 14 vụ vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng; 15 vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép; 4 vụ vi phạm về khai thác gỗ và lâm sản khác; 4 vụ về chế biến gỗ và lâm sản; 3 vụ vi phạm khác. Tịch thu 39,40 m3 gỗ tròn, 1,27 m3 gỗ xẻ các loại. Thu nộp ngân sách nhà nước trên 283 triệu đồng.

Về Thuỷ sản, trong quý I/2015, tình hình nuôi trồng thủy sản chủ yếu tập trung vào việc thu hoạch cá, cải tạo đất trống để sản xuất thức ăn xanh cho cá, nạo vét ao hồ để chuẩn bị thả giống vụ mới. Ước trong quý I thu được từ nuôi trồng là 46,75 tấn cá, tăng 1,23% so với cùng kỳ; thu từ đánh bắt khoảng 12,79 tấn cá, giảm 4,56% so với cùng kỳ (Riêng trong tháng 3 thu được từ nuôi trồng là 11,4 tấn; từ đánh bắt khoảng 6,6 tấn).

KC-DL