Sớm trình dự thảo quản lý hoạt động thương mại biên giới

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 3/2014.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, hoàn thiện dự thảo trên theo hướng chỉ quy định trong Quyết định những nội dung đặc thù liên quan đến hoạt động thương mại biên giới (không quy định lại về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông thường) với những tiêu chí phù hợp và cơ chế quản lý chặt chẽ (về mặt hàng, cửa khẩu, lối mở, hợp đồng, thanh toán...).

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương (Ban Chỉ đạo 127), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đánh giá rõ mặt được, hạn chế của chính sách miễn thuế đối với hàng hóa của cư dân biên giới, tình trạng lợi dụng để buôn lậu, đề xuất biện pháp quản lý chặt chẽ bảo đảm xác định rõ nguồn gốc hàng của cư dân biên giới, không để lợi dụng buôn lậu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương làm việc với Bộ Quốc phòng rà soát, đối chiếu dự thảo Quyết định này với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền để bảo đảm thống nhất đối với các quy định liên quan đến hoạt động thương mại biên giới (nhất là về quy định hàng hóa của cư dân biên giới; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới...), tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực thi, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới.

Theo Chinhphu.vn

Các tin tức khác