Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Qua đường bưu chính.

 

Hồ sơ

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Thời  hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí:

 - Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

Lệ phí: không có thông tin

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

;                        Thông tư 291/2016/TT-BTC

 

 

 

Mức độ: