Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

 

Trình tự thực hiện

1. Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

-   Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp;

-   Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

-   Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm;

-   Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cấp cho các thiết bị di động).

2. Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp giấy phép.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

- Hoặc qua hệ thống bưu chính

- Qua mạng Internet

 

 

Hồ sơ

Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);

Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: