Sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Sửa đổi hộ chiếu phổ thông                                                           

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Người Việt Nam đề nghị sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

- 01 tờ khai (Mẫu X01)

- 01 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm

- Bản sao Chứng minh nhân dân. (nếu điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy CMND trong hộ chiếu)

- 02 ảnh cỡ 3x4cm, giấy khai sinh của trẻ em đề nghị bổ sung vào hộ chiếu của bố hoặc mẹ (trẻ dưới 9 tuổi)

Hồ sơ

- Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam

Kết quả thực hiện TTHC

- Hộ chiếu

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai (Mẫu X01)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trường hợp cần kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, Phòng quản lý XNC sẽ có văn bản thông báo cho cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân (đã nộp hồ sơ) về lý do, thời gian kéo dài

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mau X01.doc40.5 KB

Mức độ: