Tách sổ hộ khẩu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tách sổ hộ khẩu

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an huyện, thành phố

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần)

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Bước 3- Nhận sổ hộ khẩu tại trụ sở Công an huyện, thành phố.

- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả sổ hộ khẩu cho người đến nhận kết quả.

* Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

- Sổ hộ khẩu.

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ.

- Bản khai nhân khẩu.

- Giấy khai sinh bản sao (đối với nhân khẩu dưới 14 tuổi)

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất phô tô chứng thực (nếu có)

- Giấy xác nhận nhà ở trên đất (có xác nhận của chính quyền địa phương)

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp không cần phải xác minh, không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Trường hợp cần phải xác minh, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ hơ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an huyện, thành phố

Kết quả thực hiện TTHC

Sổ hộ khẩu

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

- Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon HK01.doc78.5 KB
Microsoft Office document icon HK02.doc52.5 KB

Mức độ: