Tình hình hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ và du lịch tháng 10/2018 ở tỉnh ta

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 10 hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ nhìn chung ổn định, không có biến động lớn. Lưu thông hàng hoá trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra bình thường, các thành phần kinh tế kinh doanh thương mại cung cấp đủ nguồn hàng, đảm bảo chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; tổ chức cung ứng đầy đủ kịp thời mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. Giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng như nông sản thực phẩm nhìn chung ổn định.

cho xanh

Quầy bán thực phẩm tươi sống tại chợ Xanh (Thành phố)

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 10 ước đạt 574,257 tỷ đồng, tăng 2,58% so với tháng 9 năm 2018, tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10 tháng năm 2018 ước đạt 5.325 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, bằng 87,56% kế hoạch năm. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 582,82 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể đạt 3.140 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân đạt 1.477 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể đạt 123 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,35 tỷ đồng, bằng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tháng 10/2018 đạt 103,6 triệu USD, tăng 90% so với thực hiện tháng trước, bằng 83% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: xuất khẩu đạt 76,4 triệu USD, tăng 42% so với thực hiện tháng trước, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu 27,1 triệu USD, bằng 560% so với tháng trước, bằng 78% so với cùng kỳ năm trước).

Khách quốc tế đến tham quan, du lịch tại Khu du lịch Thác Bản Giốc.(Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ đón nhận CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng; Công bố di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phổ biến Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch... Kết quả kinh doanh du lịch trong tháng 10 đạt 92.450 lượt khách, tăng 6,4 % so với cùng kỳ, trong đó: khách quốc tế đạt 7.460 lượt, tăng 54,4% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt 84.990 lượt, tăng 3,4 % so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 28,2 tỷ đồng, tăng  94,4% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng đạt 58 %.

 

D.L