Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2314.pdf381.82 KB