Tình hình tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Số ký hiệu: 425/VP-TTTT
Ngày ban hành: 10/05/2019
Người ký: Vũ Đức Chỉnh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Công nghệ thông tin, Truyền thông
Các văn bản khác