Tình hình xuất nhập khẩu tháng 12/2014 ở tỉnh ta

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, dự ước tháng 12 năm 2014, giá trị xuất, nhập khẩu toàn tỉnh đạt 4.527 nghìn USD, tăng 2,73% so với tháng trước, trong đó: Xuất khẩu đạt 2.222 nghìn USD, tăng 1,41% so với tháng trước. Nhập khẩu đạt 2.305 nghìn USD, tăng 4,03% so với tháng trước.

Dự ước cả năm 2014: Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16.352,7 nghìn USD, bằng 404,63% so với cùng kỳ năm trước. Loại hình kinh tế tư nhân kim ngạch đạt cao nhất (16.197,8 nghìn USD), chiếm 99,05% tổng trị giá và tăng 437,42% so với cùng kỳ; tiếp đến là loại hình kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98,9 nghìn USD, chiếm 0,6% tỷ trọng, tăng 101,84%; chiếm tỷ trọng thấp nhất (0,34%) là loại hình kinh tế cá thể đạt 56 nghìn USD, bằng 39,72% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu còn ít, nhỏ lẻ, số lượng và giá trị không lớn. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong năm là Silic manggan 12.000 tấn, chì thỏi 650 tấn, chiếu trúc 80.000 tấm.

Hàng hóa xuất qua Cửa khẩu Trà Lĩnh.

 

Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 24.183,6 nghìn USD, tăng 9,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, loại hình kinh tế tư nhân có giá trị nhập khẩu cao nhất (12.833 nghìn USD), chiếm tỷ trọng 53,06%, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế nhà nước đạt 11.241,6 nghìn USD của Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng nhập hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị; loại hình kinh tế cá thể và vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng thấp (chưa đến 1%) trong tổng giá trị nhập khẩu.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất xây dựng, các mặt hàng linh kiện điện tử và một số hàng hóa khác. Cụ thể: phân bón 71,3 nghìn USD, vải may mặc 199,9 nghìn USD, hàng điện tử 17,7 nghìn USD, máy móc thiết bị và phụ tùng khác 12.332,3 nghìn USD.

Hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2014 có thuận lợi và đạt được những kết quả khá hơn năm trước, song còn có những hạn chế nhất định. Để những năm tới hoạt động xuất nhập khẩu đạt hiệu quả hơn tỉnh cần phát triển sản xuất những mặt hàng xuất khẩu chiến lược, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo về chất lượng, mẫu mã,... nhằm tạo nguồn hàng và bạn hàng nhiều hơn, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trong các thành phần kinh tế.

 

K.C-D.L