Tình hình xuất nhập khẩu tháng 4/2015

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, Kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2015 ước đạt 694,9 nghìn USD, giảm 3,6% so với tháng trước và tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.768,3 nghìn USD, tăng 160,72% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực kinh tế tư nhân đạt 2.764,5 nghìn USD, tăng 199,54%; khu vực kinh tế tập thể đạt 3,8 nghìn USD. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế tư nhân chiếm 99,86% tổng kim ngạch xuất khẩu, khu vực kinh tế tập thể chiếm tỷ trọng thấp 0,14%.

Các mặt hàng xuất khẩu trong 4 tháng bao gồm: kim loại thường khác, sản phẩm đạt 1.161,4 nghìn USD, chiếm 41,96% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu; quặng và khoáng sản khác đạt 901,5 nghìn USD, chiếm 32,56%; sản phẩm mây, tre, cói, thảm đạt 78,7 nghìn USD, chiếm 2,84%; gỗ đạt 3,8 nghìn USD, chiếm 0,14% và một số loại hàng hóa khác đạt 622,9 nghìn USD, chiếm mức tỷ trọng 22,5%.

chieu%20truc%20Cao%20son%20%28600%20x%20337%29

Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến trúc tre xuất khẩu Cao Bằng sản xuất chiếu trúc Cao Sơn.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2015, ước đạt 4.320 nghìn USD, so với tháng trước giảm 14,26%. Tính chung kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 4 tháng, ước đạt 13.062,13 nghìn USD, bằng 1246,51% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực kinh tế tư nhân đạt 6.099,83 nghìn USD, chiếm 46,7% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu; khu vực kinh tế nhà nước đạt 6.962,3 nghìn USD, chiếm 53,3%.

Kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ, chủ yếu một số mặt hàng như: máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng đạt 8.458,2 nghìn USD, chiếm 64,75% tổng kim ngạch nhập khẩu; vải các loại đạt 2.386,2 nghìn USD, chiếm 18,27%. Các mặt hàng nhập khẩu có trị giá thấp: sản phẩm từ kim loại thường khác đạt 324,23 nghìn USD, chiếm 2,48% tổng kim ngạch nhập khẩu; kim loại thường khác đạt 265,1 nghìn USD, chiếm 2,03%; sản phẩm từ cao su 25 nghìn USD, chiếm 0,19%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,5 nghìn USD, chiếm tỷ trọng thấp 0,05% và hàng hóa khác có trị giá nhập khẩu đạt 1.596,9 nghìn USD, chiếm 12,23%.

D.L - K.C