Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 627/UBND-GT gửi một số sở, ngành, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, các huyện, Thành phố về việc tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, các huyện, Thành phố theo chức năng, quyền hạn chỉ đạo lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, ATGT theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong các lực lượng chức năng, làm mất uy tín, hình ảnh của ngành và lực lượng thực thi công vụ. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT, không có tâm lý lơi lỏng sau đợt cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 4266/UBND-GT, ngày 18/12/2018 và Công văn số 359/UBND-GT ngày 31/1/2019.

Ban ATGT tỉnh kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh.

D.L

Các tin tức khác