Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn

Ngày 22/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 839/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế tổ chức triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa sán dây và ấu trùng sán lợn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở y tế thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, ... để kịp thời khám, điều trị các trường hợp mắc bệnh.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn tại các huyện, thành phố.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí trong công tác phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với Sở Y tế thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư số 16/2013/TTLT - BYT-BNNPTNN ngày 27/5/2013 của Liên Bộ Y tế - Nông nghiệp và PTNN hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền phối hợp với ngành Y tế tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn. Phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phát hiện sớm bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn để người dân tích cực, chủ động thực hiện phòng chống; đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu của bệnh để được khám, điều trị kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học, nhất là các cơ sở có bếp ăn cho học sinh; thực hiện ăn chín, uống chín, chế biến hợp vệ sinh. Tuyên truyền vận dộng học inh và phụ huynh học sinh thực hiện ăn uống hợp vệ sinh, vệ sinh thân thể.

UBND vác huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn; bảo đảm vệ sinh chuồng trại, xử lý phân tươi; không nuôi lợn thả rông; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

D.L

Các tin tức khác