Tăng cường công tác phòng, chống nhập lậu, vận chuyển và kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm hoặc các sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép qua biên giới.

Thực hiện Công văn số 446/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc ngăn chặn gia cầm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm qua biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt Đề án 2088 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng ngừa việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu, ngăn chặn không để hàng hóa nhập khẩu trái phép, không đảm bảo an toàn thực phẩm qua biên giới. Đặc biệt, các ngành cần thực hiện tốt hơn nữa một số nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm hoặc các sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép qua biên giới, đặc biệt cần chỉ đạo quyết liệt việc xử lý các chủ hàng, chủ phương tiện chuyên chở gia cầm theo đúng quy định của phát luật, phải giữ xe máy, xe ô tô có thời hạn và tịch thu đúng quy định của phát luật khi phát hiện vận chuyển gia cầm qua biên giới...

tieu%20huy%20gia%20cam 

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hùng Quốc và lực lượng chức năng tiêu hủy gia cầm nhập lậu.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch ngăn chặn xuất nhập khẩu, vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; giao nhiệm vụ cho Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và mọi người có tránh nhiệm phát hiện và báo cáo với Chủ tịch UBND và công an xã, phường, thị trấn hoặc huyện, thành phố về những người dân sống ở xã, phường, thị trấn tham gia vào việc buôn lậu, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu; rà soát và yêu cầu các thương lái, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm ký cam kết không buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc, lập các đội tự quản để giám sát việc buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm qua các lối mở, đường mòn biên giới chưa bố trí đủ các lực lượng chức năng theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tiếp tục điều tra, theo dõi nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm nhập lậu, có biện pháp giáo dục, vận động. Đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Chi Cục quản lý thị trường, Chi Cục Thú y..., chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý nội bộ, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thành phố, nhất là các huyện biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân, tác hại của việc buôn lậu, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tới sức khỏe của cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống và của chính bản thân người tham gia buôn bán, vận chuyển.

Theo baocaobang.vn

 

Các tin tức khác