Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1283/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2210

Chương trình sinh hoạt dưới cờ “Khi tôi 18” với chủ đề tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ của học sinh Trường THPT Thành phố. (Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Mục đích của Kế hoạch, nhằm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  (PBGDPL) hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

Nội dung thực hiện gồm: quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án; triển khai thục hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên; Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháo luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên.

D.L

Các tin tức khác