Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Hội nghị BCH TW và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV;  ngày 27/5/2019 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1759/UBND-BTCD về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác đối thoại ngay tại cơ sở để giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC, rà soát các vụ việc KNTC trên địa bàn có phương án, kế hoạch giải quyết không để phát sinh thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh trật tự. Khi có công dân của địa phương tham gia KNTC đông người ở tỉnh, ở Tung ương thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, cần khẩn trương cử tổ công tác đến trụ sở tiếp công dân Trung ương, Ban tiếp công dân tỉnh để phối hợp với các cơ quan chức năng giải thích, vận động và đưa công dân về địa phương giải quyết. Ban tiếp công dân tỉnh duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

 

KC

 

 

Các tin tức khác