Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018

Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1276/KH-UBND về thực hiện nội dung:"Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở " thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018.

Mục tiêu của kế hoạch thực hiện trong năm 2018, là hoàn thành đồng bộ, kịp thời các tiêu chí nông thôn mới cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; hoàn thành chỉ tiêu 8.3 (Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, bản) tiêu chí số 8  cho 8 xã thuộc danh sách xã phấn đấu đạt tiêu chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định 668/QĐ-UBND ngày 12/5/2017, ưu tiên các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, 2019.

123456789

Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện cụ thể: tháng 4-5/2018, khảo sát địa điểm tại các xã; lập, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trang bị, lắp đặt hệ thống thiết bị đài (trạm) truyền thanh cho các xã. Tháng 6-7/2018 lập, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu...; tháng 10/2018 bàn giao nghiệm thu, đưa vào sử dụng; tháng 11-12/2018 hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện dự án. Địa bàn thực hiện gồm: xã Quang Hán (Trà Lĩnh); Phù Ngọc, Sóc Hà (Hà Quảng) Bế Triều, Hoàng Tung (Hòa An); Đình Minh (Trùng Khánh); Minh Thanh (Nguyên Bình); Quốc Phong (Quảng Uyên).

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

 

D.L

Các tin tức khác