Tăng cường chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1272/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi THPT, Quy chế tuyển sinh đại học và Cao đẳng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các đối tượng thi và cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức Kỳ thi. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. Khẩn trưởng thực hiện công tác chuẩn bị hoàn thiện các điều kiện về mọi mặt để tổ chức tốt kỳ thi. Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh. Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cho cán bộ, giáo viên tham gia.

1_ROVD

Ảnh minh họa

Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; bố trí các nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên thực hiện tốt việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi, lưu trữ hồ sơ thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh đảm bảo đúng quy chế và tiến bộ.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch và phương án thực hiện tất cả các khâu của Kỳ thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt hiệu quả cao.

D.L

 

Các tin tức khác