Tăng cường chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Số ký hiệu: 1272/UBND-VX
Ngày ban hành: 11/05/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác