Tăng cường làm việc liên tục các ngày trong tuần đến hết ngày 31/12/2018 và 31/01/2019

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4094/UBND-TH về việc tăng cường làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) đến hết 31/12/2018 và 31/01/2019. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh: tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) đến hết ngày 31/12/2018 và đến hết ngày 31/01/2019 để đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn, nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và theo dõi, tổng hợp số liệu thu, chi ngân sách để tham mưu, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của UBND tỉnh.

2. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức phối hợp tốt trong công tác giao dịch; duy trì và tổ chức hoạt động của hệ thống thanh toán từ nay cho đến hết ngày 31/12/2018 và đến hết ngày 31/01/2019, phục vụ kịp thời công tác tập trung các khoản thu và chi trả, thanh toán từ ngân sách.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 đã được HĐND huyện, thành phố giao.

4. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thông báo rộng rãi việc tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đơn vị dự toán trên địa bàn biết và thực hiện các giao dịch được thuận lợi và kịp thời.

5. Công ty Điện lực Cao Bằng đảm bảo điện phục vục công tác giao dịch của các cơ quan, đơn vị.

Kim Cúc

Các tin tức khác