Tăng cường phòng, chống dịch bệnh lây truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Ngày 21/2/2019, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 499/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh lây truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Theo đó, việc ban hành và triển khai kế hoạch nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Cụ thể: 100% số dịch vụ được phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời. 100% người nhập cảnh, xuất cảnh được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định. Trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo quy mô xã, phường, đảm bảo an toàn, chất lượng tiêm chủng.

Sở Y tế chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác điều tra, giám sát, chống dịch, kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh môi trường, chuẩn bị đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân; phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, Sở Tài chính, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã, phường, thị trấn.

Kim Cúc

 

 

Các tin tức khác