Tăng cường quản lý thuế đối với kinh doanh xăng dầu

Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu vẫn còn tình trạng gian lận, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và gây thất thu cho Ngân sách nhà nước. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý xăng dầu trên địa bàn tỉnh, UBND Cao Bằng đã phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

xang dau (600 x 301)

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Đề án là tăng cường quản lý, kiểm tra và kiểm soát được các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng, dầu trên địa bàn nhằm chống tình trạng buôn lậu xăng dầu. Chống tiêu cực trong việc mua bán hóa đơn của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu; tăng cường tính tự giác và gắn trách nhiệm có tính bắt buộc của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong việc cung cấp hóa đơn khi bán hàng hóa cho người tiêu dùng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, hỗ trợ cho việc kiểm soát chi ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Nhà nước quản lý được 100% người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xăng, dầu và tình hình hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Kế hoạch phải đảm bảo quản lý bao quát toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án; thành lập các tổ công tác, tổ kiểm tra liên ngành tổ chức dán tem niêm phong công tơ tổng các cột đo xăng, dầu; thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Đề án của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hàng quý thực hiện kiểm tra, ghi chỉ số công tơ tổng cột đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, làm cơ sở đối chiếu hồ sơ khai thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Tài chính, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt Đề án thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

 

D.L

Các tin tức khác