Tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 665/UBND-VX, về tăng cường quản lý an toàn, vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu.

ruou_yaqp

Tăng cường kiểm tra các sản phẩm rượu lưu thông trên thị trường

(ảnh minh họa)

Theo đó, để đảm bảo an toàn tính mạng người tiêu dùng và tăng cường công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế, Công Thương: tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai ngay các biện pháp phòng, chống ngộ độc do rượu trên địa bàn tỉnh. Kịp thời triển khai, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trong phòng, chống ngộ độc do rượu trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh sảm phẩm rượu, đặc biệt là rượu do dân tự nấu, tự chế biến không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền phối hợp với ngành Y tế, Công Thương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các biện pháp phòng, chống ngộ độc do rượu để người dân chủ động phòng, tránh.

UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc xuất xứ theo quy định, vận động nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống do ngộ độc rượu, tránh để những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu, không để các vụ ngộ độc do rượu quy mô lớn, nhiều người mắc xảy ra.

Kim Thoa

 

Các tin tức khác