Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/đại diện nhóm cá nhân/đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để kiểm tra tính hợp lệ, hoàn thiện, xem xét và ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

Bước 4: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình xuất trình giấy hẹn trả kết quả và lấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

 

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hồ sơ

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

Hộ kinh doanh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí: Không

Lệ phí: Không thu lệ phí

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: