Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2:  Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để kiểm tra tính hợp lệ, hoàn thiện, xem xét và ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

Bước 4: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình xuất trình giấy hẹn trả kết quả và lấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: (quy định tại Điều 76, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

              hộ kinh doanh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục III-4: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. 

(Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Phí, lệ phí

         Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục III.doc26 KB

Mức độ: