Tập trung tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, các bộ có liên quan và các địa phương lưu ý tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, tạo cơ chế chính sách thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh; hoàn thiện các Quy hoạch ngành sản xuất; tăng cường xúc tiến thương mại; kiểm tra, kiểm soát thị trường...

Resize%20of%20xuctienthuongmai

Ảnh minh họa

Tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các Bộ có liên quan và các địa phương cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung hoàn thiện các Quy hoạch ngành sản xuất, nhất là các Quy hoạch có tính định hướng lớn, các ngành sản xuất mũi nhọn, cấp thiết.

Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp phải gắn liền với việc chuyển đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp, ngành hàng, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hàm lượng công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong từng sản phẩm.

Tăng cường xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường

Bộ Công Thương cần chú trọng phát triển thị trường nội địa, tập trung mở rộng thị trường ngoài nước, phối hợp với các Bộ ngành, Hiệp hội ngành hàng tăng cường công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường, đặc biệt là các thị trường còn nhiều tiềm năng.

Bên cạnh đó bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành kinh doanh điện, xăng dầu, than theo cơ chế thị trường, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá. Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách.

Triển khai có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương. Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những biện pháp hỗ trợ khi cần thiết, nhân rộng mô hình bình ổn giá của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời có lợi cho người tiêu dùng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các điểm nóng, vùng giáp biên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là đối với mặt hàng thuốc lá; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng về chất lượng và số lượng, góp phần hạn chế nhập khẩu, ngăn chặn nhập lậu. 

Năm 2013, ngành Công Thương bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,9%; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế: cung ứng đủ điện năng cho nhu cầu phát triển và có công suất dự phòng chắc chắn hơn; cung ứng xăng dầu, than…được đảm bảo; xuất khẩu được đẩy mạnh (tăng cả về số lượng và giá trị); nhập khẩu được kiểm soát tốt và là năm thứ hai liên tục có xuất siêu (xuất siêu năm 2013 đạt 863 triệu USD).

Công tác mở rộng thị trường ngoài nước, phát triển thị trường trong nước, nhất là tại địa bàn nông thôn, miền núi có những bước tiến đáng kể. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được tích cực triển khai và đạt được những kết quả khả quan; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6% so với 2012, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu cho tiêu dùng trong nước, không để thiếu hàng, sốt giá...

Theo Chinhphu.vn

Các tin tức khác