Tết Âm lịch 2019 nghỉ 9 ngày, dịp lễ 30/4 nghỉ 5 ngày

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2832/TB-UBND về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

nghi_tet_2019_ZZEH

Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019.

 

Cụ thể, dịp Tết Dương lịch nghỉ liền 4 ngày: Nghỉ từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba, ngày 1/1/2019; đi làm bù vào thứ bảy, ngày 5/1/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật (29, 30/12/2018), dịp Tết Dương lịch được nghỉ liền 4 ngày.

Dịp Tết Âm lịch: Nghỉ từ thứ Hai ngày 4/2/2019 đến hết thứ Sáu, ngày 8/2/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp Tết Âm lịch được nghỉ liền 9 ngày.

Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5): Nghỉ từ thứ Hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 1/5/2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 4/5/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp lễ 30/4, 1/5 được nghỉ liền 5 ngày.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

D.L

Các tin tức khác