Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry – Mỹ sẽ khám bệnh cho 2.800 đối tượng là người nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2051/KH-UBND, về phối hợp với Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry – Mỹ đến khám, chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Theo đó, từ ngày 10/7 đến hết ngày 21/7/2017, Đoàn Y tế của Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry (Đoàn Y tế Mỹ) sẽ đến khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo miễn phí cho 2.800 đối tượng là người thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại các huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Nguyên Bình, Thạch An và thành phố Cao Bằng.

KCB nhan dao

Đoàn Y tế Mỹ đến khám, chữa bệnh cho người dân huyện Trà Lĩnh, năm 2016

(Ảnh baocaobang.vn)

Trong thời gian này, kíp phẫu thuật của Đoàn sẽ thực hiện các phẫu thuật: Sứt môi – hở hàm ếch, sẹo bỏng và các u bướu cổ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Các ngày từ 17 đến 19/7, Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát 545 suất quà cho học sinh mầm non và tiểu học tại các xã Quang Trọng, Canh Tân, Kim Đồng của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Lịch khám chữa bệnh cụ thể của Đoàn như sau:

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 900 người tại huyện Hạ Lang.

Từ ngày 13/7 đến ngày 14/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 500 người tại huyện Trùng Khánh.

Ngày 17/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 300 người tại huyện Nguyên Bình.

Ngày 18/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 300 người tại huyện Thạch An.

Ngày 19/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 300 người tại huyện Quảng Uyên.

Ngày 20/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 300 người tại huyện Phục Hòa.

Ngày 21/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 200 người tại thành phố Cao Bằng.

Kim Thoa

Các tin tức khác