Tổ chức Good Samaritan Medical anh Dental Minitry - Mỹ sẽ khám chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo tại 06 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1944/KH-UBND, về  việc phối hợp với Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry – Mỹ đến khám, chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo tại 06 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo đó, từ ngày 09/7 đến ngày 20/7/2018, Đoàn Y tế của Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry (Đoàn Y tế Mỹ) sẽ đến khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo miễn phí cho khoảng 2.800 người thuộc các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Hòa An và thành phố Cao Bằng.

kham benh tai nguyen binh 2017

Đoàn Y tế Mỹ đến khám, chữa bệnh cho người dân huyện Nguyên Bình, năm 2017

Thời gian này, kíp phẫu thuật của Đoàn sẽ thực hiện các phẫu thuật: Sứt môi – hở hàm ếch, sẹo bỏng và các u bướu cổ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Các ngày từ 09/7 đến 20/7, Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tặng 500 suất quà cho học sinh các trường Mầm non và Tiểu học tại 03 huyện Nguyên Bình, Hòa An, Quảng Uyên.

Lịch khám chữa bệnh cụ thể của Đoàn như sau:

Từ ngày 09/7 đến ngày 11/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 900 người tại huyện Bảo Lâm;

Từ ngày 12/7 đến ngày 13/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 500 người tại huyện Bảo Lạc;

Ngày 16/7 đến ngày 17/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 600 người tại huyện Hà Quảng;

Ngày 18/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 300 người tại huyện Trà Lĩnh;

Ngày 19/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 300 người tại huyện Hòa An;

Ngày 20/7 Đoàn khám chữa bệnh cho 200 người tại thành phố Cao Bằng.

Kim Cúc

Các tin tức khác