Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2019

Ngày 27/2/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 569/UBND-VX, về việc tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019 theo những nội dung sau:
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Qua đó, góp phần chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xã hội phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường sự quan tâm, chia sẻ yêu thương của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân đến cộng đồng xã hội, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với  chủ đề và khẩu hiệu:

Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”

Khẩu hiệu: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3;

Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh;

Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc;

Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;

Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên.

Nội dung tuyên truyền: Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hiệp Quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019. Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp-phích; tuyên truyền trên bản tin cộng đồng chủ đề và các khẩu hiệu của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư. Gắn các hoạt động với các ngày kỷ niệm trong tháng.

Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hình thức phù hợp khác về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường.

Thời gian tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 05/3 đến 20/3/2016.

Dương Liễu

 

 

Các tin tức khác