Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 6.804 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hoạt động lưu thông hàng hóa và kinh doanh thương mại, giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 6.804 tỷ đồng, tăng 10,32% so với năm 2017, tăng 11,88% KH. Trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 5.086,73 tỷ đồng, tăng 8,46% so với năm trước; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 34,16% so với năm 2017, tăng 20,79% so với kế hoạch; dịch vụ lữ hành đạt 7,9 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2017, tăng 163,33 so với KH; dịch vụ khác đạt 640,9 tỷ đồng, tăng 155,86% so với năm 2017 và tăng 178,65% so với KH.

Hàng nông sản tại chợ Xanh (Thành phố)

Các thành phần kinh tế tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn diễn ra thuận lợi. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt 2.380 triệu USD, trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 533,7 triệu USD, bằng 108,9% KH, bằng 84,44% so với năm 2017; kim ngạch nhập khẩu đạt 146,3 triệu USD, bằng 77%KH, bằng 88,05 so với năm 2017; giá trị hàng hóa giám sát đạt 1.700 triệu USD.

Tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018 - 2020; xây dựng đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thường xuyên tổ chức các hội chợ, phiên chợ với nhiều hình thức nhằm giới thiệu và kích thích nhu cầu tiêu thụ hàng nông sản địa phương tới người tiêu dùng trong và ngoài nước; triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 nhằm thiết lập môi trường hỗ trợ và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ quảng bá thương hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, phục vụ sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các lĩnh vực. Duy trì tốt công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm...

 

D.L - K.C