Tổng thu nội địa 9 tháng hơn 704 tỷ đồng

Đến ngày 20/9, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý được 704 tỷ 067 triệu đồng, đạt 68% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2015.

na_lan_VTIB

Phương tiện tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa tại Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long (Thạch An).

Số thu thuế tính cân đối 522 tỷ 963 triệu đồng, đạt 70,8% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2015. So với dự toán UBND tỉnh giao, có 1 khoản thu đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao, đó là thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 7/14 khoản thu hoàn thành trên 70% dự toán, gồm: thu doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 73,5%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 74,4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 85,4%; thuế bảo vệ môi trường đạt 76,2%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 93,5%; thu lệ phí trước bạ đạt 81,5%; phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải ra vào khu vực cửa khẩu đạt 96,7%.  

Tuy nhiên, vẫn còn 2 sắc thuế thu đạt thấp, gồm: thu tiền sử dụng đất đạt 14,4%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 28%.

Theo baocaobang.vn