Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND thực hiện CT MTQG tại tỉnh Cao Bằng gđ 2016-2020

Số ký hiệu: 824/TTr-UBND
Ngày ban hành: 4/4/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết HĐND
Các văn bản khác