Từ ngày 1/6 - 31/8, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Với chủ đề “Tuổi trẻ Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 sẽ được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 1/6 - 31/8/2017.

Đoàn viên thanh niên huyện Hạ Lang ra quân nạo vét kênh mương

Hoạt động Chiến dịch tập trung ưu tiên tại các địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, các xã chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, thành phố xây dựng nông thôn mới. Với các hoạt động: Tuyên truyền giáo dục; Chương trình Tiếp sức mùa thi; các chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh; Kỳ nghỉ hồng; Hoa phượng đỏ; Hành quân xanh.

Chiến dịch phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu: Huy động được 3.000 lượt ngày công lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng nông thôn mới. Sửa chữa, xây mới 1 cầu giao thông nông thôn hoặc cầu dân sinh. Mỗi huyện, thành Đoàn sửa chữa 2 km, làm mới ít nhất 1 km đường nông thôn; đảm nhận mới 5 tuyến kênh mương tự quản do Đoàn thanh niên và Hội Nông dân các cấp thực hiện; Đoàn thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ các cấp đảm nhận 5 tuyến đường thanh niên tự quản “Xanh - sạch - đẹp - an toàn giao thông”.

Triển khai hoặc phối hợp xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 2.500 lượt người; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 200 đơn vị máu. 100% huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc duy trì, thành lập và triển khai hiệu quả ít nhất 1 đội hình thanh niên tình nguyện. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 400 thanh niên nông thôn. 100% huyện, thành Đoàn tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn phòng, chống đuối nước và dạy bơi cho trẻ em. Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 3 điểm vui chơi, sân chơi cộng đồng cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. 100% tổ, xóm có chi đoàn, chi hội thanh niên thành lập được điểm sinh hoạt hè cho thiếu nhi.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xã, biên giới. Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác