Thông báo hoạt động khuyến mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thông báo hoạt động khuyến mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Thương nhân gửi hồ sơ thông báo hoạt động chương trình khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân.

 

 

Cách thức thực hiện

- Nộp  hồ sơ thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

- Nộp hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 

 

Hồ sơ

Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định;

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: