Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày 19/10/2018

Số ký hiệu: 1013/TB-VP
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Lý Văn Kính
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác