Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thống nhất triển khai kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG năm 2019

Số ký hiệu: 1027/TB-VP
Ngày ban hành: 29/10/2018
Người ký: Lý Văn Kính
Phân loại: Thông báo
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác