Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018

Số ký hiệu: 339/TB-VP
Ngày ban hành: 3/5/2018
Người ký: Lê Hải Hòa
Phân loại: Thông báo
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Các văn bản khác