Thông báo kết luật của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án: Trung tâm thương mại biên giới Trùng Khánh tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao bằng (25/5/2019)

Số ký hiệu: 507/TB-VP
Ngày ban hành: 27/05/2019
Người ký: Lý Văn Kính
Phân loại: Thông báo
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác