Thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm

Ngày 13/01/2017, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 74/TB-STNMT về việc lựa lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Đến thời điểm ban hành thông báo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản tại mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm của doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản nếu có nguyện vọng thăm dò khoáng sản tại mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng trước ngày 14/2/2017.

Kết thúc thời gian thông báo, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và lựa chọn các tổ chức, cá nhân xin thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm theo quy định tại Điều 13, Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 19/3/2012 của Chính phủ.

 

 

D.L

 

 

Các tin tức khác