Thông báo Nội dung biên bản phiên họp Chủ tịch ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung quốc về việc thúc đẩy Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc ( Đức Thiên)

Số ký hiệu: 383/TB-VPTT
Ngày ban hành: 14/5/2018
Người ký: Lê Hải Hòa
Phân loại: Thông báo
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Ngoại vụ
Các văn bản khác