Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Thương nhân trước gửi thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân.

- Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

- Nộp hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 

Hồ sơ

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trìnhkhuyến mại theo mẫu quy định;

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: