Thông báo tạm dừng các hoạt động qua lại tại Cửa khẩu Tà Lùng

​Thực hiện theo Công văn số 566/BQP-ĐN ngày 15/01/2018 của Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5; để các hoạt động Giao lưu hữu nghị tại Cửa khẩu Tà Lùng diễn ra từ ngày 19 - 21/11/2018 đảm bảo an toàn, thuận lợi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng Quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại Cửa khẩu Tà Lùng từ ngày 19 đến ngày 21/11, cụ thể nư sau:

Từ 6 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút, ngày 19/11/2018.

Từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, ngày 20/11/2018.

Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 21/11/2018.

Kim Cúc 

Các tin tức khác