Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại vụ việc của ông Lương Văn Sắm, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng

Số ký hiệu: 2085/TB-UBND
Ngày ban hành: 9/7/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác