Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại ông Lê Quý Phương

Số ký hiệu: 701/TB-VP
Ngày ban hành: 9/7/2019
Người ký: Vũ Đức Chỉnh
Phân loại: Thông báo
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác