Thạch An tạo động lực cho nông thôn khởi sắc

Sau 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ huyện Thạch An tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, đổi mới và xây dựng các hình thức sản xuất đem lại hiệu quả, tạo bước chuyển biến rõ nét trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 
        Đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Lê Lai (Thạch An) làm đường bê tông vào các xóm.    

Bứt phá từ nguồn nhân lực...

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thạch An chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc; Đảng uỷ, UBND các xã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM và thành lập Ban phát triển các thôn, xóm trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình tại xã Lê Lai.

Từ năm 2011 đến nay, huyện tổ chức 146 cuộc tuyên truyền về Chương trình XDNTM cho 7.893 lượt người; mở 10 lớp đào tạo, tập huấn cho 1.240 cán bộ huyện, xã trực tiếp thực hiện việc triển khai Chương trình. Đã cử 61 cán bộ đi học cao đẳng, đại học; 44 cán bộ học trung cấp chuyên ngành tại các trường trong và ngoài tỉnh, 9 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 85 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và bồi dưỡng lý luận chính trị cho 869 lượt cán bộ xã, thôn. Kết nạp 386 đảng viên mới, tách và thành lập mới 16 chi bộ, hoàn thành việc xoá xóm không có chi bộ trong năm 2013. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, tỷ lệ chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm chiếm 91,9%; số chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chiếm 8,1%, không có chi bộ, đảng bộ yếu kém. Đây là nguồn lực thúc đẩy công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu XDNTM.
         

Nâng cao đời sống nhân dân

Cùng với nguồn kinh phí được cấp từ Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM 5 tỷ 695 triệu đồng, trong 3 năm (2011 - 2013), huyện Thạch An đã bố trí lồng ghép các nguồn vốn và huy động đóng góp thực hiện Chương trình được hơn 181 triệu đồng, trong đó, vốn của các chương trình, dự án triển khai tại địa phương 176 tỷ 600 triệu đồng; ngân sách huyện 83 triệu đồng, nhân dân đóng góp 2 tỷ 633 triệu đồng; vận động nhân dân hiến 6.717m2 đất và đóng góp trên 7.000 công lao động cùng nhiều loại vật liệu làm đường giao thông nông thôn. Với nguồn kinh phí, công lao động và vật liệu huy động được, huyện đã xây dựng 67 công trình giao thông, 16 công trình thuỷ lợi, 15 công trình cấp nước sinh hoạt, 3 công trình cấp điện sinh hoạt cho dân cư nông thôn, 34 nhà văn hóa thôn, bản, 1 trụ sở làm việc của xã.

Nhằm nâng cao mức thu nhập cho nông dân, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá, huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch và xác định những vật nuôi, cây trồng trọng điểm. Qua 3 năm thực hiện Chương trình XDNTM, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng cây trồng hàng hoá: cây mía ở các xã Vân Trình, Đức Long; cây thạch đen ở các xã Đức Thông, Trọng Con, Kim Đồng; cây hồi ở các xã Thuỵ Hùng, Danh Sĩ, Lê Lợi, Đức Xuân... Hỗ trợ lãi xuất cho 115 hộ trồng thuốc lá vay 575 triệu đồng để xây lò sấy thuốc lá. Mở trên 100 lớp học hiện trường khuyến nông, khuyến lâm cho hơn 2.000 người...

Anh Đinh Ngọc Báo, Trưởng thôn Bản Cắn Tẩư, xã Thị Ngân (Thạch An), tự hào về thành tích của thôn trong XDNTM: Thôn có 30 hộ, gần 200 nhân khẩu. Để phát triển kinh tế, bà con đã thống nhất góp công sức bê tông hóa các tuyến đường nội thôn. Từ năm 2012 - 2013, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân hiến 200m2  đất và đóng góp trên 2.000 ngày công làm tuyến đường bê tông dài 900m, rộng 1,6m, dày 10 - 12cm. Thấy được lợi ích từ tuyến đường bê tông, năm 2013 - 2014, các nhóm hộ tự huy động đóng góp sỏi, cát, mua xi măng làm 2 tuyến đường nhánh dài 150m, rộng 1,2m, bê tông dày 8 cm; từ nay đến hết năm 2014, xóm hoàn thiện tiếp 160m còn lại. Xóm đã thống nhất, đến năm 2015 sẽ làm đường bê tông vào khu ruộng rẫy. Có đường, bà con mua xe máy, máy cày bừa và các phương tiện phục vụ sản xuất, đời sống..., làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. 

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thạch An tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức từ cán bộ đến quần chúng nhân dân về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, do huyện phát động đem lại hiệu quả thiết thực.

Thạch An là huyện miền núi, vùng cao biên giới, với 11/16 xã, thị trấn đặc biệt khó khăn. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, đến hết tháng 12/2013, 15/15 xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác lập quy hoạch XDNTM; các xã tiếp tục hoàn thiện đề án XDNTM trình UBND huyện phê duyệt. Đến nay đã có 5/15 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 5 xã đạt dưới 5 tiêu chí.
 

Theo baocaobang.vn