Thạch An tập trung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch An khoá XIX đã kiện toàn bộ máy cán bộ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực KT - XH, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đó thúc đẩy sự phát triển cho cả 5 năm tới.
  Thị trấn Đông Khê (Thạch An) trên đà phát triển. Ảnh: lý thắng

  TẠO CƠ SỞ VỮNG CHẮC CHO TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

  Huyện Thạch An đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới toàn thể đảng viên, nhân dân, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống. Các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo nhân dân thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, tạo cơ sở vững chắc cho năm 2016 - năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

  So với nhiều xã trên địa bàn, Đức Xuân là xã đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao; khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phát huy cây trồng thế mạnh ở địa phương, như cây hồi, thạch đen. Hiện toàn xã có 161 ha hồi, mỗi năm thu hoạch hơn 10 tấn hồi, cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Kết thúc năm 2015, bình quân lương thực đầu người của xã đạt 560 kg/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 41% (theo tiêu chí mới).

  Trước thành công của đại hội Đảng các cấp, nhân dân các dân tộc huyện Thạch An luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tổng sản lượng lương thực đạt 15.896,1 tấn, bằng 107,2% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 110%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 107% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng chế độ quy định; công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được nâng cao; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS đạt 100%; hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo kế hoạch. Có 77,1% hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 57,5% xóm, tổ dân phố đạt văn hóa; 91% cơ quan, đơn vị văn hóa. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra.

  XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT THEO HƯỚNG CỤ THỂ, SÁT THỰC TẾ

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Thạch An tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương về phát triển nông, lâm nghiệp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển thương mại - dịch vụ, kinh tế cửa khẩu; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, chủ quyền quốc gia. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định cần xây dựng các chương trình, nghị quyết chuyên đề cụ thể, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương.

  Bí thư Huyện ủy Thạch An Nông Văn Chiêm khẳng định: Qua đánh giá, kiểm điểm những nhiệm vụ và rút kinh nghiệm những mặt hạn chế còn tồn tại của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ này, Huyện ủy Thạch An xác định, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, huyện sẽ cụ thể hóa nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác dụng lớn, tính khả thi cao. So với nhiệm kỳ trước, Huyện ủy đề ra 5 chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết, nhiệm kỳ này, Huyện ủy chỉ xác định 3 chương trình trọng tâm, nhưng vẫn đảm bảo tính toàn diện, phát huy được nội lực, thế mạnh của địa phương. Cụ thể, Chương trình Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Chương trình Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình Phát triển thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa. Cùng với đó, huyện tiếp tục tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển… Phấn đấu đến năm 2020 đưa huyện Thạch An thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Với mục tiêu cụ thể: Kinh tế tăng trưởng bình quân từ 10 - 12%; ít nhất có 1 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 10 tiêu chí trở lên; duy trì, nâng cao chất lượng các bậc học, cấp học, mỗi năm có 1 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế xã có bác sỹ; phấn đấu mỗi năm 1 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, duy trì các xã đã đạt chuẩn; 100% xã, xóm có nhà sinh hoạt cộng đồng; hằng năm có trên 70% làng, khu phố, 85% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá; số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá trên 80%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm từ 3,6 - 4%. Mỗi năm kết nạp trên 100 đảng viên; trên 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Năm 2016 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; là năm tiền đề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ đầu năm, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016. Triển khai 3 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư và khuyến khích mọi thành phần tham gia phát triển kinh tế. Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; xem xét, phân bổ nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, chi ngân sách trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Làm tốt công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.    

  Theo baocaobang.vn