Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ:

- Nếu Hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

- Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Cơ quan, tổ chức và hướng dẫn cho Cơ quan, tổ chức hoàn thiện Hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị về thẩm định đề cương và dự toán chi tiết.

- Văn bản của UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định đề cương và dự toán chi tiết.

- Bản chính đề cương và dự toán chi tiết hạng mục đầu tư.

- Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (có nội dung hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT đơn vị trình).

- Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết (Nếu thuê tư vấn).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản thẩm định đề cương và dự toán chi tiết.

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu BM-CNTT-02: Tờ trình thẩm định đề cương và dự toán chi tiết.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh trực tiếp giao dự toán ngân sách.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon BM.doc28 KB

Mức độ: