Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thẩm định điều kiện vệ sinh thú y với cơ sở chăn nuôi, sản xuất con giống; giết mổ động vật; sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật ; Khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; Cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.…hồ sơ đăng ký nộp về Chi cục Thú  y. ( phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng), từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào giờ hành chính).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ  tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì biên nhận hồ sơ và hẹn ngày nhận kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong phạm vi 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y tiến hành thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với địa điểm lập cơ sở, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan và trả lời bằng văn bản, cụ thể:

- Trường hợp cơ sở đạt yêu cầu về vệ sinh thú y, Chi cục Thú y có văn bản chấp thuận địa điểm dự kiến thành lập cơ sở.

- Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu, Chi cục thú y có văn bản đề nghị chủ cơ sở thực hiện sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu. Sau khi cơ sở đã thực hiện khắc phục xong phải có văn bản đề nghị tái kiểm tra.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Văn phòng Chi cục Thú y tỉnh.

Hồ sơ

- Công văn đề nghị khảo sát địa điểm lập cơ sở;

- Dự án hoặc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở, thiết

kế kỹ thuật;

-  Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí

Phí, lệ phí theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y kèm theo Thông tư số 04/2012/QĐ-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Biểu mẫu 03/QT01-KD. GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh thú y.

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.

+ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

+ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

+ Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010.

+ Thông tư số 04/2012/TT-BTC, ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

+ Thông tư 66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y.

* Ghi chú : Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Mức độ: