Thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha

Trình tự thực hiện

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án khu đô thị mới theo quy định của pháp luật;

- Nộp hồ sơ dự án khu đô thị mới tại bộ phận tiếp nhận một cửa và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: theo giờ hành chính các ngày trong tuần.

- Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét, cho phép đầu tư;

- Nhận kết quả thẩm định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở xây dựng Cao Bằng.

- Thời gian: theo giờ hành chính ghi trong phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu);

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Quyết định và hồ sơ bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Các tài liệu chứng minh năng lực Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế;

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế;

+ Thuyết minh dự án;

+ Thuyết minh thiết kế cơ sở;

+ Bản vẽ thiết kế cơ sở, bao gồm:

* Bản vẽ hiện trạng khu đất dự án tỉ lệ 1/500 (thể hiện vị trí và kiến trúc cảnh quan hiện trạng);

* Các bản vẽ mốc giới, cao độ thiết kế;

* Bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt;

* Bản vẽ các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án như: hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống các công trình ngầm, công trình hạ tầng trong phạm vi dự án và các công trình khác (nếu có);

* Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các loại nhà ở và công trình xây dựng trong phạm vi dự án và các công trình khác (nếu có);

* Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc các loại nhà ở và công trình xây dựng trong phạm vi dự án và các công trình khác (nếu có);

* Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình, bản vẽ hệ thống kỹ thuật;

* Bản vẽ tổng thể phối cảnh của dự án.

-  Số lượng hồ sơ:  03 (bộ).

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân và tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng Cao Bằng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo kết quả thẩm định dự án.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

(Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không có.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới;

+Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ;

+ Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Tải nghị định 12 tại đây768 KB

Mức độ: