Thẩm định hồ sơ lập trang trại chăn nuôi

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thẩm định hồ sơ lập trang trại chăn nuôi

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của huyện (thành phố);

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết);

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hẹn chuyển cho cá nhân, tổ chức;

- Trong trường hợp cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ liên hệ với cá nhân, tổ chức yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nộp trực tiếp cho cán bộ thụ lý hồ sơ tại phòng chuyên môn);

- Cá nhân, tổ chức phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã tiến hành kiểm tra đánh giá tác động môi trường, địa điểm, vị trí trang trại chăn nuôi;

- Cá nhân, tổ chức mang phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của huyện (thành phố) theo thời gian ghi trên phiếu.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn xin làm trang trại chăn nuôi (có xác nhận của UBND cấp xã);

- Trích lục vị trí trang trại (có xác nhận của UBND cấp xã và Phòng TN-MT);

- Tờ trình của UBND cấp xã;

- Nội dung dự án;

- Hợp đồng với đối tác liên doanh (nếu có);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp &PTNT;

- Cơ quan phối hợp : Văn phòng UBND huyện (thành phố), UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản xác nhận

Lệ phí

Bằng 0,284% tổng dự toán công trình: Theo giá trị xây dựng công trình .

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trang trại chăn nuôi cách xa khu dân cư tập chung .

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị quyết số 03 ngày 02/02/2000 của Chính phủ;

- Quyết định số 394/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;

-  Thông tư số 82/2000/TT-BTC ngày 14/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết 03.

 

 

 

Mức độ: